• Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa

Ensihoidon sekä HEMS-toiminnan tutkimus-
ja kehitysprojekteja


Tutkimus ja kehitys

Ensihoidon sekä HEMS-toiminnan tutkimus- ja kehitysprojekteja palveleva FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö perustettiin vuonna 2015.

Yksikön tavoitteena on ensisijaisesti organisoida ensihoidon tutkimustoimintaa keskitetysti yhteistyössä yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa sekä näin tukea erityisesti erva-ensihoitokeskuksia tutkimusvelvoitteessaan. Lisäksi tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö panostaa vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön. Kaiken toiminnan tavoitteena on lääkärihelikopteripalvelun sekä ensihoidon laadun ja tasalaatuisuuden parantaminen potilaan parhaaksi.

Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö toimii FinnHEMSin hallituksen ohjauksessa. Myös FinnHEMS ensihoidon asiantuntijaryhmä on tiiviisti mukana sen toiminnassa.

Yksikön toiminta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

  1. Ensihoidon ja HEMS-toiminnan tutkimus
  2. HEMS-toiminnan kehittäminen
  3. HEMS-toiminnan koulutus ja konsultointi

Yhteystiedot:

Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön vakituiseen henkilökuntaan kuuluvat:

Tutkimusjohtaja LT Ilkka Virkkunen
Projektipäällikkö FT Anna Olkinuora
Tutkimus- ja kehitysasiantuntija TtM Jukka Pappinen

Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@finnhems.fi

Lisäksi yksikössä työskentelee vaihtelevasti määräaikaista tutkimushenkilökuntaa käynnissä olevien projektien mukaan. Projektit on esitelty omilla sivuillaan.

Lisätietoja FinnHEMSin T&K-toiminnasta saa projektipäälliköltä:

Anna Olkinuora
anna.olkinuora(at)finnhems.fi
+358 400 237211