• Tutkijat

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikön tutkijalähtöiset ensihoidon tutkimusprojektit

FinnHEMS tutkimus- ja kehitysyksikkö tukee rahoituksella erilaisia ensihoidon tutkimus- ja kehitysprojekteja.
Yksikössä työskentelee vaihteleva määrä määräaikaisia projektitutkijoita.

| Tutkijat | Aiemmat tutkijat | Oma henkilöstö |


Tutkijat

Milla Jousi

Milla Jousi

Milla Jousen tutkimusaiheena on intraosseaalinäytteiden analysointi vierihoidossa.

Milla Jousi on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri, joka on työskennellyt Vantaan FH10-lääkärihelikopterissa vuodesta 2006. Virkatyökseen hän toimii Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueiden ensihoidon vastuulääkärinä. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti syksyllä 2016. Milla Jousen väitöskirjatutkimuksessa selvitetään, voiko intraosseaaliyhteyden laitossa otettua hukkaverta analysoida vierianalysaattorilla ensihoitotilanteessa.
Heidi Kangasniemi

Heidi Kangasniemi

Heidi Kangasniemen tutkimusaiheena on hoitolaitoksiin kohdistuvat ensihoitotehtävät.

Heidi Kangasniemi on anestesiologian ja tehohoidon erikoistuva lääkäri. Heidi Kangasniemi on työskennellyt anestesiologian ja tehohoidon erikoistuvana lääkärinä TAYS:ssa, ja hän aloitti FinnHEMS-tutkijana joulukuussa 2016. Heidi Kangasniemen väitöskirjatutkimus käsittelee lääkäriyksikön vaikuttavuutta hoitolaitoksiin kohdistuvissa kiireellisissä ensihoitotehtävissä sekä hoidon etiikkaa ikääntyneiden potilaiden ensihoidossa.
Jari Kalliomäki

Jari Kalliomäki

Jari Kalliomäen tutkimusaiheena on peruselintoimintohäiriöiden esiintyvyys ensihoidossa.

Jari Kalliomäki on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän työskentelee ensihoidon ja tehohoidon lääkärinä TAYS:ssa ja aloitti FinnHEMS-tutkijana syksyllä 2016. Jari Kalliomäen väitöskirjaprojektissa selvitetään elintoimintahäiriöiden esiintyvyyttä ensihoidossa sekä sitä, kuinka ne ennustavat mahdollista tehohoitoa sairaalassa.  
Jari Pirnes

Jari Pirnes

Jari Pirneksen tutkimusaiheena on jäätävän lentosään vaikutus HEMS-toiminnassa.

Jari Pirnes on anestesiologian ja tehohoidon erikoistuva lääkäri. Aiemmin hän on työskennellyt pitkään Lapin lääkintähelikopterissa ensihoitajana ja FinnHEMS-tutkijana hän aloitti marraskuussa 2016. Jari Pirneksen ja Ilkka Pulkkisen tutkimushanke käsittelee jäätävän lentosään vaikutusta HEMS-toimintaan ja potilaiden ennusteeseen.
Ilkka Pulkkinen

Ilkka Pulkkinen

Ilkka Pulkkisen tutkimusaiheena on jäätävän lentosään vaikutus HEMS-toiminnassa.

Ilkka Pulkkinen työskentelee HEMS – ensihoitajana FH51-lääkintähelikopterissa. Koulutukseltaan hän on ensihoitaja (YAMK - ensihoitopalvelujen johtaminen ja kehittäminen) sekä pelastajakurssin suorittanut palomies. FinnHEMS-tutkijana hän aloitti marraskuussa 2016. Ilkka Pulkkisen ja Jari Pirneksen tutkimushanke käsittelee jäätävän lentosään vaikutusta HEMS-toimintaan ja potilaiden ennusteeseen.
Toni Pakkanen

Toni Pakkanen

Toni Pakkasen tutkimusaiheena on lääkäriyksiköiden vaikuttavuus aivovammapotilailla.

Toni Pakkanen on anestesiologiaan ja tehohoitoon erikoistuva lääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja päivystävä ensihoitolääkäri Pirkkalan FH30-tukikohdassa. FinnHEMS-tutkijana hän työskenteli väitöskirjansa parissa syksystä 2015 kevääseen 2016. Kliinisen työjakson jälkeen hän palaa FinnHEMSille tutkijaksi syksyllä 2017 jatkorahoituksen turvin. Toni Pakkasen väitöskirjatutkimuksessa selvitetään lääkäriyksikön vaikuttavuutta aivovammapotilaan ensihoitoon ja ennusteeseen.
Sini Saarinen

Sini Saarinen

Sini Saarisen tutkimusaiheena on pulssittomasta rytmistä elvytetyt potilaat.

Sini Saarinen on anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri. Hän työskentelee ensihoitolääkärinä FH 30:ssa Tampereella ja aloitti FinnHEMS-tutkijana keväällä 2017. Sinin väitöskirjatutkimus käsittelee pulssittomasta rytmistä elvytettyjen potilaiden ennustetta, elvytyksen aikaista hoitoa sekä hoitoa sairaalassa onnistuneen elvytyksen jälkeen.