• Lääkärihelikopteripalvelua Suomessa


Tutkimusrahoitus

FinnHEMS Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö ottaa vastaan hakemuksia ensihoidon ja HEMS-toiminnan väitöskirjojen sekä muiden tutkimusprojektien toteuttamiseksi.

Yksikön tavoitteena on organisoida ja tukea ensihoidon tutkimusta Suomessa yhteistyössä sairaanhoitopiirien kanssa. Tutkimusrahoituksella on ensihoidon asiantuntijaryhmän linjauksen mukaisesti tarkoitus erityisesti tukea erityisvastuualueiden ensihoitokeskuksia ensihoitopalvelun tutkimusvelvoitteessa. Tavoitteena on tuottaa tutkimusta koko ensihoitojärjestelmän parantamiseksi.

Tutkimusprojektien valinnassa painotetaan muun muasssa seuraavia tutkimuskohteita:

  • Ensihoidon vaikuttavuus eri potilasryhmissä
  • Ensihoidon laatumittarit ja laadun valvonta
  • Ensihoidossa tehtävät toimenpiteet
  • Ensihoidossa toimivan henkilökunnan koulutus ja kompetenssin ylläpito
  • Ensihoidon kustannusvastaavuus
  • Ensihoidon lainsäädäntö, taloudellisen organisaation mallit sekä poliittiset intressit
  • HEMS-toiminnan tutkimus

Lisäksi projektien valinnassa priorisoidaan uusia tutkimusprojekteja sekä kansallista yhteistyötä edistäviä tutkimuksia.

Myönnettävä rahoitus:

Rahoitusta myönnetään 1-12 kk tutkimuskausille, enintään 12 kk kerralla. Väitöskirjan toteuttamiseen rahoitusta voi saada enintään kaksi 12 kk jaksoa. Rahoituskauden jatkoa on haettava erillisellä hakemuksella.

Tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikkö rahoittaa projekteja palkkaamalla projektista vastaavan tutkijan yksikköön määräaikaisella työsuhteella. Työsuhde voidaan toteuttaa joustavasti joko täysiaikaisena tai osa-aikaisena. Palkkauksessa noudatetaan yksikön käytäntöjä ja hakija sitoutuu noudattamaan yksikön ohjeita ja toimintatapoja työsuhteensa aikana.

Lisätietoja tutkimusrahoitukseen liittyvissä asioissa saa projektipäällikkö Anna Olkinuoralta.

Hakuilmoitus:

Vuoden 2017 rahoitushaku päättyy 1.5. ja päätökset tehdään kesän aikana. Vuonna 2017 myönnetty rahoitus on käytettävä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hakemuksen vastaanottamisen jälkeen se arvioidaan FinnHEMS tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikössä sekä lähetetään lausuttavaksi ensihoidon asiantuntijaryhmälle. Tarvittaessa pyydetään lausunto myös muilta ulkopuolisilta arvioijilta. Lausuntojen sekä arvion perusteella päätetään, mitkä hakemukset hyväksytään.

Rahoitusta haetaan hakemuslomakkeella, jonka voit ladata alta. Hakemus lähetetään liitteineen sähköpostitse tutkimus- ja kehityspalveluiden yksikön projektipäällikölle Anna Olkinuoralle (anna.olkinuora(a)finnhems.fi).

Tutkimusrahoituksen hakulomake >